Site-uri din reteaua Vreau Credit:

Dictionar financiar bancar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pasiv bancar

Element de pasiv din bilantul societatilor bancare. Cuprinde operatiuni de trezorerie, operatiuni cu clientela, operatiuni privind titlurile, capitaluri.

Performanta financiara

Reflectarea potentialului economic si a soliditatii financiare ale unei entitati economice, obtinuta in urma analizarii unui ansamblu de factori cantitativi (indicatori economico - financiari calculati pe baza datelor din situatiile financiare anuale si periodice) - sursa: Regulamentul BNR nr. 5/2002.

Perioada de aplicare a RMO

Perioada de aplicare a rezervelor minime obligatorii este intervalul de timp in care trebuie mentinut in contul deschis la BNR nivelul prevazut al rezervei minime.

Perioada de gratie

Interval de timp convenit intre imprumutator si imprumutat si cuprins intre momentul utilizarii creditului obtinut si data inceperii rambursarii acestuia. Perioada de gratie este acordata de catre banci, in special, la creditele pentru investitii pana la punerea acestora in functiune, sau la creditul contractat prin intermediul unui card de credit. In perioada de gratie, imprumutatul nu are obligatii de restituit, iar in unele cazuri, in functie de acordul partilor, nici obligatii de achitare a dobanzii, care se calculeaza si pentru aceasta perioada dar care urmeaza sa fie achitata ulterior.

Personal bancar propriu

Salariatii unei banci, angajati cu contract individual de munca, cu exceptia conducatorilor bancii.

Phare

Fond constituit de Comunitatea Europeana pentru finantarea unor actiuni de sprijinire a integrarii europene a tarilor din Europa Centrala si de Est.

Piata de capital

Piata specializata in efectuarea de tranzactii cu active financiare cu scadente pe termene medii si lungi. Pe pietele de capital are loc emisiunea si plasarea de valori mobiliare ale emitentilor, care apeleaza la aceasta pentru procurarea capitalului financiar necesar, catre alte entitati care dispun de capitaluri disponibile pe termen mediu si lung si doresc sa investeasca. Pe aceste piete au loc operatiuni de emitere si plasare de valori mobiliare, adica vanzarea pentru prima oara a actiunilor, obligatiunilor sau a altor titluri ale emitentilor, precum si operatiuni ulterioare de vanzare si cumparare a acestor valori mobiliare, adica se asigura circulatia acestora in functie de cerere si oferta.

Plafon de credite

Nivel maxim al creditelor autorizate a fi acordate unui client sau unui grup de firme; totodata desemneaza si nivelul maximal al soldului creditelor in care trebuie sa se incadreze o unitate bancara, stabilit de o autoritate decizionala a bancii respective.

Plata

Operatiune prin care se stinge o obligatie prin achitarea sumei in numerar sau prin virament bancar in favoarea beneficiarului.

Plata fara numerar

Operatiune prin care are loc virarea unei sume de bani din contul platitorului in contul beneficiarului. Plata fara numerar presupune stingerea unor obligatii banesti intre parti prin efectuarea transferurilor bancare din contul platitorului in cel al beneficiarului.

Plata in numerar

Operatiune de eliberare, la ghiseele bancii, a sumelor in numerar solicitate de clienti, din conturile lor de disponibilitati sau de credite daca in contractele de credit s-a prevazut acest lucru.

Plus de garantie a creditelor

Diferenta pozitiva intre valoarea elementelor care constituie garantia unui credit si valoarea creditului, constata de catre banci cu ocazia verificarii garantiilor.

Ponderea creditelor neperformante in total credite acordate

Ponderea creditelor neperformante in valoarea agregata a creditelor trebuie sa fie cat mai redusa. Formula de calcul este: Pnpl=NPL/l100 unde: Pnpl=ponderea creditelor neperformante in total credite acordate; NPL=valoarea creditelor neperformante; L=volumul total al creditelor.

Pozitie de control

Calitate conferita detinatorului de valori mobiliare care actionand singur/concentrat detine cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului.

Profit bancar

Rezultatul activitatii unei banci determinat de diferenta intre venituri si cheltuieli.

Ultimele 5 carduri vizualizate

Nu ati vizualizat nici un card.
Navigare rapida
Comparatie carduri
Informatii utile
Publicitate
Link-uri utile
Recomandari
Vreau Credit ! Oferta completa de credite bancare
Bookmark RSS Feed